Contact | Programmeertips

Formulier en overzichtstabel


PHP en MySQL gedeelte van een website waarop EPA adviseurs de door hun geleden schade konden opgeven.

Het formulierDe tabel wordt met 1 query gevuld:

SELECT regio,klasse,count(klasse) as aantal_b, sum(aantal_werknemers) as aantal_w, SUM(software) +SUM(opleidingen) +SUM(boeken) +SUM(certificering) +SUM(reclamekosten)+SUM(overig) as som, regio_id
FROM epa_form_results GROUP BY regio,klasse ORDER BY regio_id, klasse_id